Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Orgány SVoČR

Zápis ze zasedání předsednictva SVoČR 21. 1. 2009

Přiložené dokumenty:

Přítomni: Táborský, Kvasnička, Procházka, Netopil, Pánek

  1. Čerpání rozpočtu v roce 2008

- Heralová – předložila předběžné čerpání za rok 2008 (zatím není uzavřen rok)
- Předsednictvo projednalo předložené čerpání - z důvodů nenaplněných příjmových položek (zejména ze SAZKY) skončilo hospodaření v roce 2008 schodkem cca 1,5mil. , který byl uhrazen z vlastních zdrojů svazu

  1. Rozpočet svazu na rok 2009

- předsednictvo se zabývalo především úspornými opatřeními pro rok 2009
- úsporná opatření: společný rozpočet
- Havarijní pojištění Zafira – zjistit možnosti zrušení pojistné smlouvy, případně snížení ceny – nabídky pojišťoven – úkol Heralová
- Časopis KRK – zrušit smlouvu – pro rok 2010 již neplatit KRK pro kluby
- Snížit mzdové náklady – nevyplácet odměny pro členy rad odborností a předsednictva
- Snížit náklady na provoz organizačního vozidla
- Předsednictvo odsouhlasilo snížení částky, která se dělí mezi odbornosti na 830.000,- Kč
- Úkol pro rady odborností – upravit rozpočet odborností na výše uvedenou částku.
- I po všech úsporných opatřeních a za předpokladu, že obdržená finanční částka bude stejně nízká jako v roce 2008 (SAZKA) – bude hospodaření v roce 2009 schodkové
- Předsednictvo odsouhlasilo pro rok 2009 schodek uhradit z vlastních zdrojů svazu

  1. Různé

- rada raftingu požádala radu pramic o zapůjčení organizačního vozidla FORD na dobu konání MS v raftingu v roce 2009 – odsouhlaseno

 

Příští zasedání předsednictva se bude konat 10.3.2009 na sekretariátě svazu

 

Zapsala: Heralová
23.1.2009