Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Orgány SVoČR

Zápis ze zasedání předsednictva SVoČR 16.4.2008

Přiložené dokumenty:

Přítomni: Táborský, Pánek, Kvasnička, Procházka, Netopil

 

  1. Kontrola plnění úkolů

 

- finanční prostředky svazu uloženy na TV u ČSOB a Citibank - úkol splněn

- SVoČR – vytvořit doklad o statutárních zástupců svazu z Konference s identifikačními znaky statutářů - nutné

  1. Rada SSS ČR

- Táborský – informace z rady SSS ČR - MŠMT – krátí dotace na svazy – SVoČR – nedostane pro rok 2008 žádné finanční prostředky na strojové investice,

- ostatní dotace zatím nevíme

  1. Různé

- Táborský – informace – jednání s p. Lepíkem – pořádání závodů na Teplé v roce 2009 v červnu za mezinárodní účasti- informace předat radě raftingu – ta se spojit s radou pramic-projednat možnost závodů i na pramicích – sponzor Mattoni – velmi dobrá prezentace svazu – media

- Procházka – smlouva na časomíru, projednat možnosti – Heralová a Zahajský – sepsat smlouvu – projednat do 25.4.08

Finanční prostředky na provoz časomíry – zašle Heralová na pořádající kluby – ty vyplatí částku přímo KV Viking – provozovateli časomíry

- Propozice na závody na Malši – úkol trvá- Kvasnička, Schneider

- Netopil – Dračí lodě – žádné nové poznatky

Příští zasedání předsednictva se bude konat 17.6.08 v 16,00 hodin v Praze na sekretariátě svazu

Zapsala : Heralová