Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Orgány SVoČR

Zápis ze zasedání předsednictva SVoČR 14. 2. 2008

Přítomni: Táborský, Kvasnička, Procházka, Pánek, Netopil 

  1. Kontrola plnění úkolů

- termínová listina na webu

- propozice na závody – všechny hotové (mimo propozic na Vrbé-Malše společné závody pramic a raftů – budou dodatečně Schneider Kvasnička)

- společný závod pramice rafty – MR Krumlovský maratón – nutno upravit pravidla rafů (změnu pravidel předloží Procházka – příloha zápisu) směrnice pramic ( upravené směrnice předloží Kvasnička – příloha zápisu)

- předsednictvo odsouhlasilo „Směrnice pro závodění raftů pro rok 2008“ včetně příloh

- předsednictvo odsouhlasilo změnu pravidel

- komise rozhodčích – deleguje na tento závod hlavního rozhodčího pro naše závody

  1. Finanční prostředky svazu

- předsednictvo svazu odsouhlasilo:

- a) zrušit TV u Komerční banky

- b) založit účet a TV u Citibank – dát na TV částku 3,500.000,-

- c) založen účet u ČSOB – dát na TV částku 7,100.000,-

- d) prodány podílové listy u České spořitelny – finanční prostředky uložit na výše uvedené TV – zodpovídá Táborský, Procházka, Kvasnička

- všechny finanční transakce provést co možná v nejbližším možném termínu

  1. Komise rozhodčích

- složení komise rozhodčích:

- předseda – Vratislav Šembera

- členové za pramice – Novák, Mulač

- členové za rafty - Kulhan, Gernát

- předsednictvo bere na vědomí

  1. Různé

- předsednictvo schválilo upravený organizační řád pro raftové závody se změnou proplácení příspěvku na dopravu pro rozhodčí

- žádost KV Čelákovice – zda neznáme někoho, kdo se zabývá stavbou USD – Kvasnička informovat KV Čelákovice – ČSK p. Jaroslav Pollert

- statutárním zástupcům – předány ověřené stanovy, IČO, statutáři

- Heralová - informovala předsednictvo – žádost představitelů Asociace „Dračích lodí“ – o případnou spolupráci ve SVoČR – nutno zjistit jména představitelů – projednat na příštím zasedání předsednictva

- Procházka - informoval předsednictvo o průběhu oponentur na MŠMT – reprezentace

- Procházka – informace - raftové závody v Roudnici – neoficiální ME juniorů a veteránů

Zapsala: Heralová