Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Orgány SVoČR

Zápis z VI. schůze Rady pramic z 14.-15.11.08

Přiložené dokumenty:

Přítomni: Kvasnička, Müllerová, Kocánek, Pánek, Novák
Omluveni: Kolář, Brožík

1) Nové pramice pro rok 2009

RP se rozhodla uskutečnit výrobu 3 ks pramic, rozdělení 2 ks již určeno (V.zápis), umístění 3-tího kusu bude upřesněno

2) Propozice závodů 2009

- jednotlivé kluby pořádající závody v roce 2009 dodají propozice pořádaných závodů do příštího zasedání RP ke schválení, tj. cca do 15.1.2009

3) Závody v roce 2009 - plán

- změny v závodech pro sezónu 2009 – trať Divoká Orlice bude pro kategorie muži, ženy, junioři,juniorky prodloužena k Liticím, trať v kategorii žáci bude změněna a to z Žamberka k Liticím – nutno dojednat s pořadatelem – úkol Kvasnička – stále v jednání

4) Úpravy soutěžního řádu = směrnic pro rok 2009:

- směrnice pro rok 2009 dodat do příštího zasedání RP ke schválení

5) Příští termín zasedání RP bude upřesněn.

Zapsala Müllerová Jitka