Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Dokumenty

Směrnice pro závody pramic pro rok 2013

Přiložené dokumenty:

1. Upřesnění soutěžního řádu z r. 2007:

(čl.I.2.2) Kategorie závodů:

všechny typy závodů jsou veřejné a jsou vypisovány jako:

  • závody Českého poháru (mohou být zároveň závody krajskými),
  • mistrovství České republiky (i v maratónu),
  • ostatní

čl.I.2.3 se škrtá na nahrazuje:

Účast na jakýchkoli závodech (vč. M ČR): může se zúčastnit (a tedy i zvítězit) každá posádka, bez ohledu na státní příslušnost či členství ve SvoČRu.

čl.I.2.5.3 se ruší „totožné posádky“ (tzn. Max. 7-člené posádky- jinak se již jedná o novou posádku) a nahrazuje se
... posádky. Které se skládají z minimálně 3 kmenových členů (viz bod II.2.4 dle směrnic pro daný rok)

čl. I.2.6 e: Vesta nesmí být nafukovací či molitanová (doporučená nosnost 6 kg).

čl. I.5.4: Termín „vysílající klub“ nahradit „vysílající klub nebo osoba odpovědná“ (úprava platí tomto smyslu pro celá pravidla).

čl. I.2.9: a) doplňuje se: Titul může získat pouze posádky která se skládá v nadpoloviční většině ze členů s občanstvím ČR (tj. min 3 členové); ale i přesto posádky, které nesplňují tuto podmínku mohou vyhrát závod – Mistrovství České republiky (získají bodové ohodnocení dle pravidel závodů na pevných lodích) a mohou být první (získat medaile a diplom, případně ceny za první místo)

čl. II.1.1: doplnit o další disciplínu: maratón = sjezd bez střelby.

čl. II.2.1
změna: počet členů je pro všechny kategorie 4 resp. 5.

změna: věkové rozpětí kategorie JUNIOŘI/JUNIORKY je 14 – 18 let
věkové rozpětí kategorie ŽACTVO do věku 13 let včetně
(pro rok 2013: muži/ženy rok narození: 1994 a straší; junioři/juniorky: 1995-1999; žactvo: 2000 a mladší).

čl. II.2.3: odst.a se ruší a nahrazuje: Kategorie není možno slučovat.

čl. II.2.4: se ruší a nahrazuje:

a) Posádka se přihlašuje do poháru vstupem do svého prvního pohárového závodu jménem, pod kterým bude soutěžit celou sezónu (např. Saláti, Náchod B apod.) a všichni musí být platícími, tj. registrovanými členy SVoČRu.
b) Za posádku se nahlásí 4 až 5 jmen – tzv. kmenoví (žádní náhradníci)
c) Do poháru se započítají body ze 4 nejlepších umístění posádky v disciplínách sjezd, slalom, sprint, plavání a maraton, tedy až z 20-ti nejlépe odjetých disciplin, libovolně v kterémkoli pohárovém závodě daného roku!
d) Za nejlepší umístění se považuje to, kde za disciplínu závodu pohárová posádka získá nejvyšší počet bodů. Systém bodování 1.místo 3 body, 2.místo 2 body, 3.místo 1 bod plus bod za každou posádku v závěsu (i nepohárovou).
e) Aby se každé posádce mohly do ČP počítat body v jednotlivých disciplínách, musí v disciplíně pohárového závodu nastoupit alespoň tři členové posádky z původně nahlášené (viz bod a) - kmenoví. K nim nastoupí jeden resp. dva další libovolní závodníci
f) Při vyhodnocení posádky v disciplíně budou uvedena jména členů, kteří s posádkou odjeli alespoň 4 disciplíny (tedy min. 2 závody).Hodnotí se pohár jako celek (ne jednotlivé disciplíny)
g) Celkové pořadí posádek v kategoriích je dáno součtem bodů za jmenované disciplíny (bod c) se stejnou „kmenovou“ posádkou.

čl. II.5.2a se doplňuje: Sporné situace řeší jury. V případě zdravotní indispozice, která ale neznemožňuje nástup do ostatních disciplín a posádka nemá náhradníka, plave její některý člen 2x, pak plave první a poslední. Plave se bez plovacích vest či jiných záchranných prostředků.

čl. II.5.2b změna trestného času na 15s.

čl. II.6.1a se škrtají slova: „minimálně 200 m“

čl. II.7a: délka tratě se mění na: 200 až 600 m

2.Vypsané závody pro rok 2013:

Termín:

Místo – řeka:

Technické zabezpečení - KV:

Klasifikace, typ:

20. -21.4.2013

Labe

072 Sandberk Kolín

ČP 1

 

4.5.2013

Divoká Orlice

002 KV Žamberk

pouze kategorie: muži, ženy, junioři, juniorky

ČP 2

maraton

 

11.-12.5.2013

Metuje

049 VS Náchod

ČP 3

 

25.-26.5.2013

Berounka

014 Neptun Řevnice

ČP 4

 

8.-9.6.2013

Labe

087 St. Kolín

ČP 5

 

15.-16.6.2013

Svratka

223 VOR Rajhrad

MR + ČP 6

 

3. Startovné pro rok 2013

je stanoveno ve výši 50,-Kč za každou disciplínu, ze které se skládá závod pro posádky SVoČRu, pro ostatní posádky stanoví výši startovného pořadatel. Nevztahuje se na 2.závod ČP P5 Divoká Orlice

 

4. Příspěvek SVoČRu na dopravu

(pouze na závody ČP): - za uvedené osoby:

  tarif [Kč/km]
Závodník (pouze v celé posádce SVoČRu),
Trenér (jeden na každou lichou posádku)
0,40
Rozhodčí (uvedený ve zprávě hlavního),
Delegát svazu
2,00
Hlavní rozhodčí,
Výpočtář
3,80

Fakturu zasílá klub (pouze za členy SVoČRu) na sekretariát SVoČRu a musí obsahovat rozpis km pro:
- cestu tam,
- eventuálně cesty v místě (konkretizovat),
- cestu zpět.

Faktury za jaro zašlete do 30. 10. 13 (bez pardonu)!

Schválila Rada pramic 12.1.2013
Za správnost: Müllerová Jitka