Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Dokumenty

Směrnice pro závody pramic pro rok 2010

Přiložené dokumenty:

1. Upřesnění soutěžního řádu z r. 2007:

(čl.I.2.2) Kategorie závodů:

všechny typy závodů jsou veřejné a jsou vypisovány jako:

· závody Českého poháru (mohou být zároveň závody krajskými),

· mistrovství České republiky (i v maratónu),

· ostatní

čl.I.2.2 se škrtá na nahrazuje:

Účast na jakýchkoli závodech (vč. M ČR): může se zúčastnit (a tedy i zvítězit) každá posádka, bez ohledu na státní příslušnost či členství ve SVoČRu

čl. I.5.4: Termín „vysílající klub“ nahradit „vysílající klub nebo osoba odpovědná“ (úprava platí tomto smyslu pro celá pravidla).

čl. II.1.1: doplnit o další disciplínu:

- maratón.

čl. II.2.1 změna: počet členů je pro všechny kategorie 4 resp. 5.

čl. II.2.3: odst.a se ruší a nahrazuje: Kategorie není možno slučovat.

čl. II.2.4: se ruší a nahrazuje:

a) Posádka se přihlašuje do poháru vstupem do svého prvního pohárového závodu jménem, pod kterým bude soutěžit celou sezónu (např. Saláti, Náchod B apod.) a všichni musí být platícími, tj. registrovanými členy SVoČRu.

b) Za posádku se nahlásí 4 až 5 jmen – tzv. kmenoví (žádní náhradníci)

c) Do poháru se započítají body ze 4 nejlepších umístění posádky ve sjezdu, slalomu, sprintu a maratonu, tedy až ze 16-i nejlépe odjetých disciplin, libovolně v kterémkoli pohárovém závodě daného roku!

d) Za nejlepší umístění se považuje to, kde za disciplínu závodu pohárová posádka získá nejvyšší počet bodů. Systém bodování 1.místo 3 body, 2.místo 2 body, 3.místo 1 bod plus bod za každou posádku v závěsu.

e) Aby se každé posádce mohly do ČP počítat body v jednotlivých disciplínách, musí v disciplíně pohárového závodu nastoupit alespoň tři členové posádky z původně nahlášené (viz bod a) - kmenoví. K nim nastoupí jeden resp. dva další libovolní závodníci

f) Při vyhodnocení posádky v disciplíně budou uvedena jména členů, kteří s posádkou odjeli alespoň 4 disciplíny (tedy min. 2 závody).Hodnotí se pohár jako celek (ne jednotlivé disciplíny)

g) Celkové pořadí posádek v kategoriích je dáno součtem bodů za jmenované 3 disciplíny (bod c) se stejnou „kmenovou“ posádkou.

čl. II.5.2a se doplňuje: Sporné situace řeší jury.

čl. II.6.1a se škrtají slova: „minimálně 200 m“

čl. II.7a: délka tratě se mění na: 200 až 600 m

čl. II.8 se celý škrtá (odporuje - viz výše)

2. Vypsané závody pro rok 2010:

Termín:

Místo – řeka:

Techn. zabezpečení - KV:

Klasifikace, typ:

17.-18/04

Úhlava, Radbuza

041 Kotva Plzeň

ČP 1

01.-02/05

Labe

072 Sandberk Kolín

ČP 2

15/05

Divoká Orlice

002 Žamberk

 

22.-23/05

Labe

006 Čelákovice

ČP 3

05.-06/06

Orlice+ Rozkoš

049 VS Náchod - Dobruška

ČP 4

19.-20/06

Labe

087 St. Kolín

MR + ČP 5

26/09

Labe

087 St. Kolín

Závod veteránů

09/10

Vltava

SK KVM Český Krumlov
www.krumlovskymaraton.com

M ČR v maratónu

3. Příspěvek SVoČRu na dopravu (pouze na závody ČP):
 

Fakturu zasílá klub (pouze za členy SVoČRu) na sekretariát SVoČRu a musí obsahovat rozpis km pro:
- cestu tam,
- eventuálně cesty v místě (konkretizovat),
- cestu zpět.
- za uvedené osoby:

tarif [Kč/km]

 

Závodník (pouze v celé posádce SVoČRu)
Trenér (jeden na každou lichou posádku)

0,60

Rozhodčí (uvedený ve zprávě hlavního)

2,00

Hlavní rozhodčí
Výpočtář
Delegát svazu

3,80

Faktury za jaro zašlete do 31. 07. 10 (bez pardonu)!

4. Startovné (čl. I.3.4)
- doporučeno je 100,- Kč za posádku a závod.

Schválila Rada pramic 14. 02. 2010
Za správnost: Jan Novák