Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

O závodech pramic

  Březen 2023 
Út St Čt So Ne Po
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  Duben 2023 
Út St Čt So Ne Po
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Nejnovější galerie


Sandberk
(Pramice)


Čelákovice
(Pramice)


Sandberk
(Pramice)

Zápis z II. schůze Rady pramic z 13.01.08

Přiložené dokumenty:

Přítomni
Rada: Kvasnička, Novák, Müllerová, Kocánek, Brožík, Kolář
Ostatní: Heralová

Omluveni
Pánek (nemoc)

 1. Kontrola plnění úkolů:
  úkol z 4.11.2007: Kvasnička kontaktuje předsedu RR a předloží mu návrh – závody České Vrbné (společný závod pramičky + rafty) (termín do 28.11.07). Případné podněty nejpozději do 10.11.07
  Částečně splněno. Jako kontaktní osoba za rafty určen Jiří Schneider.
  Zatím nekontaktován. (dotování umístění)

  Odsouhlasení propozic:
      Hlavní rozhodčí Zástupce svazu
  072 Kolín Sandberk Kolář Heralová
  014 Řevnice Mulač Müllerová
  002 Žamberk Kolářová Kvasnička
  017 Lovosice Mezeyj Novák
  047 VS Náchod (Dobruška) Chyba Novák
  087 MČR St. Kolín ------- Kvasnička
    České Vrbné Mulač Novák
  úkol: Kvasnička – zpracuje propozice na závod České Vrbné – do 30.1.2008
  úkol: Novák – doplnit a zajistit souhlas jednotlivých funkcionářů pro jednotlivé závody – do 30.1.2008
  Schválené propozice do 30.1. poslat Martinovi Procházkovi

  Pravidla poháru na rok 2008
  Pánek zašle svůj návrh
  - splněno
  – schválen návrh z 5.11.2007 zpracovaný Pánkem s drobnými úpravami
  Schválená pravidla Českého poháru pro rok 2008 včetně smernic pro rok 2008 - viz Příloha č.1

  POHÁR 2007
  úkol: Novák zašle rozpracované výsledky ČP
  Spočítání výsledků ČP 2007 bude provedeno nejdéle při příští Radě, tj. 6.4.2008.

  Závody ČESKÉ VRBNÉ - dělený 3.pohárový závod 2007
  Nejsou dostupné výsledky tohoto závodu – výpočtář Vojta dosud nedodal

  ODVOLÁNÍ VÝPOČTÁŘE
  Rada rozhodla, že Vojta je odvolán z funkce výpočtáře a odevzdá veškeré technické vybavení poskytnuté SVOČRem.
  úkol: Převzetí tohoto vybavení zajistí Kvasnička do 29.2.2008
  úkol pro celou Radu: Zajistit nového výpočtáře.
  Návrh nákupu cen za ČP 2007
  Kocánek předložil návrh nákupu cen- viz Příloha č.3
  Návrh Radou odsouhlasen.
  Úkol: Kocánek zajistit ceny do 1. pohárového závodu 2008

  Propagace pramičkových závodů v časopise KRK
  Kocánek zadal úkol jednotlivým klubům pořádajícím závody – napsat propaganční článek pořádaných závodů a jemu předat e-mailem takto:
  do 25.1.2008 musejí předat článek Sandberk, Řevnice a za Žamberk napíšou Lovosice
  do 29.2.2008 musejí předat článek Lovosice, Dobruška a Starý Kolín
  Dále domluvil - propagaci pramičkového sportu – pro jednotlivé kluby úkol spolupracovat s redakcí KRKu, když budou kontaktováni.

  Kalkulace nákladů na školení trenérů v loděnici Čelákovic
  Brožík sdělil, že předpokládané náklady by činili maximálně 20000,-Kč.
  Rada rozhodla, že skolení trenérů by se mělo uskutečnit v roce 2009.
 2. Směrnice pro závody pramic 2008
  Směrnice zpracuje Novák a předloží ostatním členům rady e-mailem do 31.1.2008.
 3. Jmenování zástupců do komise rozhodčích
  Do komise jmenováni:
  Novák - souhlasí
  Mulač – informuje ho a domluví Kvasnička do 31.1.2008
  pozn: školení rozhodčích a nové průkazy - informace až po prvním zasedání komise
 4. Rozpočt pramic na rok 2008
  Rozpočet pramic byl shválen v celkové výši 443 000,- Kč
  podrobnosti – viz Příloha č.2
 5. Krumlovský maratón
  Schválený příspěvek na časomíru se svazového rozpočtu ve výši 5000,-Kč - viz zápis předsednictva SVOČRu.
  Rada schvaluje nákup 2 sad medailí z rozpočtu pramic na tuto akci.
 6. Různé:
  Schválení časomíry na pohárové závody 
  ANO – Řevnice, Starý Kolín, Sandberk 
  NE - Žamberk, Lovosice, Dobruška

  Pohárový závod České Vrbné
  - společný závod s rafťákama
  – sjezd MALŠE na raftech
  - sprint + slalom kanál Č.Vrbné na pramicích
  - ceny z rozpočtu pramic
  K jednání s rafťákama zplnomocněn Kvasnička – bude informovat Radu

  Nové www stránky SVOČRu k nahlédnutí : http://new.svazvodaku.cz  – zatím v rozpracovaném stadiu. 
 7. Příští zasedání RP je 6.4.08 ve 13.00, u Pergamenky 3, Praha

Zapsala Müllerová Jitka