Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

O závodech pramic

  Březen 2023 
Út St Čt So Ne Po
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  Duben 2023 
Út St Čt So Ne Po
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Nejnovější galerie


Sandberk
(Pramice)


Čelákovice
(Pramice)


Sandberk
(Pramice)

Zápis ze zasedání předsednictva SVoČR 13. 10. 2009

Přiložené dokumenty:

Přítomni: Táborský, Netopil, Kvasnička, Procházka, Pánek

 1. Kontrola plnění úkolů
 • dotace MŠMT – strojové investice
  • žádost KV Hanace Č.B. – vícemístné vozidlo
  • žádost KV Rajhrad – vlek na lodě
  • Svaz – čluny PULSA
   předsednictvo odsouhlasilo
 • kluby předloží žádosti na neinvestiční prostředky na rok 2010 – opravu a údržba loděnic a kluboven – termín do 30.4.2010
 • Kluby předloží požadavky na investiční prostředky – strojové investice pro rok 2011 – termín do 30.6.2010
 • Úhrada členských příspěvků – termín – do 31.3.2010
 • Netopil – schůzka se zástupci SVoČR v IRF – úkol trvá
 • Heralová – kontrolní komise – provedení průběžné kontroly činnosti svazu – úkol trvá
 • Heralová – KRK – časopis je v prodeji – proběhlo jednání s p. Šiftařovou – po prodeji časopisu budou na svaz zaslány zpět finanční prostředky – zaslat žádost o vrácení prostředků mejlem – nechat potvrdit
 • Kvasnička – obnovovat TV – průběžně trvá
 1. Rozpočet 2010
 • rady odborností předložily návrhy na změnu výše členských příspěvků –pramice děti do 15 let – 150,- Kč, mládež do 21 let 300,- Kč, ostatní -600,- Kč
 • rafty – jednotné členské příspěvky ve výši 400,- Kč + licence pro dospělé do rozpočtu odborností
 • služební vozidla Zafira – KV Čtveráci – žádost o bezplatný převod vozidla Zafira na KV Čtveráci – budou poskytovat stejný servis pro svaz jako doposud pokud nebudou jiné žádosti (do 15.11.2009) od klubů – předsednictvo souhlasí
 • služební vozidlo Ford (rok výroby 2001) – nabídka na kluby o bezplatném převodu – hodnotící kritérium pro převod je poskytovat stejný servis jako dosud (doprava materiálu na závody, doprava rozhodčích …) – termín do 15.11.2009
 • předsednictvo odsouhlasilo jednohlasně rozpočet na rok 2010 po úpravách s schodkem ve výši 300.000,- Kč
 • změna výše členských příspěvků pro rok 2010 takto: děti do 15 – 200,- Kč, ostatní 400,- Kč – předsednictvo odsouhlasilo jednohlasně
 • licence – jejich projednání a stanovení jejich výše je v kompetenci jednotlivých rad – finanční prostředky získané z licencí budou součástí schváleného rozpočtu pro rok 2010.
 • předsednictvo ukládám radám odborností – zpracovat rozpočet pro rok 2010 a z toho vyplývající změny ve směrnicích případně pravidlech - termín do příštího předsednictva
 1. Různé
 • Aleš Daněk – kapitán repre posádky Prostějov – požádat pořadatele ME v raftingu v roce 2010 o změnu termínu. Důvodem je kolize termínu v termínech akcí ICF –slalom a sjezd (ME,MS) – předsednictvo souhlasí a předá tuto žádost k vyřízení zástupci IRF Ondřejovi Panenkovi
 • Žádost rady raftingu – uvolnit finanční prostředky na nákup sportovních člunů Colorado k následnému odprodeji na kluby – předsednictvo souhlasí
 • Ročenka – rady odborností předají na sekretariát svazu příspěvky do ročenka včetně fotografií ( na CD) – termín do 30.10.2009

Příští zasedání předsednictva se koná 15.12.2009 v Praze v 17,00 hodin

 

 

Zapsala: Heralová

15.10.2009