Notice: Undefined index: flag in /var/www/clients/client9/web11/web/class.zavody.php on line 165
Svaz Vodáků České republiky - oficiální informační server
Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Závody

Volební konference SVoČR
Místo: Želiv
20. 11. - 20. 11. 2021

 

 P O Z V Á N K A N A K O N F E R E N C I

Vážení přátelé, předsednictvo SVoČR svolává, na základě článku 4, odstavec 4.3 stanov Svazu, Konferenci SVoČR na 20.11.2021 do Želivi – hotel Na Kocandě. Žádáme Vás, proto, abyste zaslali své podnětné připomínky, návrhy, případně změny ke stanovám svazu do 20.10.2021 (výhradně e-mailem na adresu: svocr@svocr.cz). Předsednictvo zároveň žádá jednotlivé kluby, pokud mají návrhy na kandidáty do jednotlivých rad odborností, kontrolní komise a na předsedu svazu, aby je zaslaly do 20.10.2021 na sekretariát svazu (výhradně e-mailem na adresu: svocr@svocr.cz). Při výběru kandidátů doporučujeme přihlédnout k dosavadnímu zapojení a zkušenostem jednotlivých kandidátů ve svazové činnosti. Předsednictvo SVoČR na svém zasedání dne 25.6.2021 schválilo klíč pro počty delegátů za jednotlivé kluby na konferenci: - za každých započatých 10 členů klubu je možné nominovat 1 delegáta, za 1 klub může být nominováno nejvýše 5 delegátů Rozhodující datum pro určení počtu členů klubů na evidenční kartě klubu je 6.9.2021. Předsednictvo se usneslo, že delegáty mohou vyslat jen ty kluby, které mají splněny povinnosti do 20. 10. 2021, podle platných stanov SVoČR. Jmenný seznam delegátů zašlou kluby nejpozději do 20.10.2021 výhradně e-mailem na adresu svocr@svocr.cz . Stravování delegátů, kandidátů a hostů je zajištěno svazem. Dopravu delegátů, kandidátů na Konferenci hradí vysílající klub.