Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Závody

Porta Bohemica 2011 – 4. ČP

Přiložené dokumenty:

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Název závodu: PORTA BOHEMICA
4. závod Českého poháru SVoČR pramic a hlídek pro r. 2011

2. Pořadatel: Svaz vodáků ČR, o. s.,
technické provedení: KV 017 Čokoládovny DELI Lovosice

3. Datum konání závodu: 4. a 5. června 2011

4. Místo závodu: Dolní Labe v okolí Lovosic

5. Jury závodu:
Ředitel závodu: Tomáš Kocánek
Hlavní rozhodčí: Ladislav Mulač
Zástupce SVoČRu: Jiří Brožík

6. Přihlášky: do věkových kategorií + rozhodčí do 27. 05. 2011 na adresu: Zdeněk Zich, Prokopa Holého 889/29, 410 02 Lovosice, (platí datum poštovního razítka), nejlépe na zdenekzich@seznam.cz - telefon 721 856 422.
Dodatečné přihlášky budou přijímány pouze za dvojnásobný vklad.

7. Losování: po ukončení prezentace v pátek.

8. Startovné: pro řádně přihlášené posádky 100,- Kč za posádku SVoČRu, ostatní (či na místě) dvojnásobek.
Startovné požadujeme uhradit při prezentaci.

9. Prezentace: v klubovně loděnice DELI pátek 03. 06.: 18:00 – 21:30 (výjimečná ohlášená v sobotu do 8:00)
Pro započítávání do Českého poháru je nutný platný průkaz SVoČRu.
Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 100,- Kč.

10. Ubytování a stravování: ve vlastních stanech v prostorách loděnice
KV Čokoládovny DELI. Stravování vlastní. Občerstvení v loděnici. Možnost nákupu ve vzdáleném Penny-marketu (250 m)-

11. Doprava: na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČRu.

12. Informační služba: viz bod 6 či ředitel 739 443 234.

13. Zvláštní ustanovení: Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn.
Pořadatelé upozorňují na nutnost označení lodí majitelem a nutnost vyvazovacího lana (podle plavebního řádu).

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Závodní řád: Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČRu pro pevné lodě platných od 01. 02. 2007 a směrnic pro sezónu 2011.

Disciplíny závodu: sjezd s vloženou střelbou, slalom, sprint a plavání

2. Podmínky účasti a věkové kategorie: Závod je otevřený.

Žactvo (bez rozdílu pohlaví)

1997 a mladší

V posádce může startovat jeden závodník starší o jeden rok

Junioři / juniorky

1993 – 96

Dospělí (ženy / muži)

1992 a starší

Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké

3. Pořad závodu a popisy tratí:

pátek 03. 06.: 18:00 – 21:30 – prezentace
20:00
– porada vedoucích a rozhodčích v loděnici

sobota 04. 06.:

slalom: 08:30 – odjezd 10 km do Litoměřic (Lodní náměstí)
09:30 – zahájení a výklad tratě (mlýnský náhon)
10:00 – start 1. kola (podle st. čísel)

sprint: 15:00 – Labe (Řkm 788) před loděnicí v Lovosicích ( 200m)
20:00 – porada vedoucích a rozhodčích v loděnici

neděle 05. 06.: sjezd: řeka Labe - Porta Bohemica
08:30 - výklad tratě
09:00 – start 1. lodě

00,0 km – start u loděnice v Lovosicích (Řkm 786,3)

01,5 km – střelnice (Řkm 784,8)

02,4 km – mimo žactva odbočení vpravo a průjezd na jezero - (Řkm 783,95) - okruh 2,1 km
přívoz (Řkm 783,15)

06,3 km resp. 8,4 km – cíl všech v Litochovicích (Řkm 780)

4. Ceny: Závodníci na 1. - 3. místě budou odměněni diplomem a drobnými cenami.
Účastníci SVoČRu získávají body do Českého poháru sezóny 2011.

5. Bezpečnostní předpisy: podle platných pravidel a směrnic.

Pro sjezd jsou pramice povinně vybaveny vlnolamem.

6. Ostatní: Propozice byly schváleny radou pramic 22. 03. 2011

Možno navštívit: lodenice.velkyweb.cz, www.lovosice.net, www.meulovo.cz, www.litomericko 24.cz.

Tomáš Kocánek, v. r.
ředitel závodu

Jindřich Chramostil, v. r.
předseda klubu