Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Závody

Dolní poberouní 2011 – 3. ČP

Přiložené dokumenty:

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Název závodu: DOLNÍ POBEROUNÍ
3. závod ČP SVoČRu pevných lodí pro rok 2011

2. Pořadatel: Svaz vodáků ČR, o. s.,
technické provedení: KV 014 Neptun klub Řevnice

3. Datum konání závodu: 21. a 22. května 2011

4. Místo závodu: Dolní Poberouní

5. Jury závodu:
Ředitel závodu: Lukáš Váňa
Hlavní rozhodčí: Jiří Sloup
Zástupce SVoČR: Jan Novák

6. Přihlášky: do věkových kategorií + rozhodčí do 20. 4. 2011 na adresu: Lukáš Váňa, Táborská 2024, Černošice 25228, tel: 736 110 000, (platí datum poštovního razítka), nejlépe na lukas@tulaci.cz.
Dodatečné přihlášky budou přijímány pouze za dvojnásobný vklad.

7. Startovné: pro řádně přihlášené posádky 100,- Kč za posádku SVoČRu, ostatní (či na místě) dvojnásobek.
Startovné požadujeme uhradit při prezentaci.

8. Prezentace: Pro započítávání do Českého poháru je nutný platný průkaz SVoČRu.
Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 100,- Kč.

9. Ubytování a stravování: Ve vlastních stanech v Autokempu Dobřichovice (http://www.campdobrichovice.cz/). Pro členy SVoČR po dobu závodu platí zlevněné ceny: děti do 15ti let zdarma, dospělí 35 Kč a stan 35Kč za den.
V kempu bude po dobu závodu možnost stravování (snídaně, obědy i večeře) v hospodě „Jez dobré naděje“ (http://www.jezdobrenadeje.cz).

Sobotní oběd bude v kempu po dojeti obou disciplin nebo v míste slalomu je restaurace. Občerstvení bude po dojeti sjezdu, příp. si kluby mohou zajistit vlastni jídlo (v cíli budou auta ze startu).

10. Doprava: na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČR.

11. Informační služba: viz bod 6.

Bližší informace budou upřesněny před závodem na http://www.svazvodaku.cz a na http://neptun.tulaci.cz.

12. Zvláštní ustanovení:
Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn. Dále upozorňuje na nutnost přileb při slalomu, označení lodí majitelem a nutnost vyvazovacího lana.

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Závodní řád: Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČR pro pevné lodě platných od 01. 02. 2007 a směrnic pro sezónu 2011.

2. Disciplíny závodu: sjezd s vloženou střelbou, slalom, sprint.

3. Podmínky účasti a věkové kategorie: Závod je otevřený.

Žactvo (bez rozdílu pohlaví)

1997 a mladší

V posádce může startovat jeden závodník starší o jeden rok

Junioři / juniorky

1993 – 96

Dospělí (ženy / muži)

1992 a starší

Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké.

4. Pořad závodu a popisy tratí:

pátek: 19:00 ubytování
20:30 – 21:30 – prezentace
22:00 porada vedoucích a rozhodčích, pak losování

sobota 8:00 výklad trati sjezdu a poté přesun na starty
10:00 start sjezdu žactvo v Karlštejně
10:30 start sjezdu ostatní v Srbsku
12:30 vyvěšení výsledků v prostorách cíle sjezdu
13:30 výklad trati slalomu a poté start (nad mostem Lety)
Po skončení slalomu neorganizované splutí do kempu .
20:30 porada vedoucích a rozhodčích

neděle 9:30 výklad tratě sprintu
10:00 start sprintu nad jezem v Dobřichovicích
12:00 slavnostní vyhlášení výsledků

Popis trati sjezdu: řeka Berounka - obtížnost ZWC
29,2 ř. km start kategorií junioři/ky a dospělí nad mostem Srbsko
25,5 ř. km most v Karlštejně
24,3 ř. km jez Karlštejn (v=1,1), sjízdný podle vodního stavu
24,1 ř. km start žactva pod jezem Karlštejn
21,6 ř. km jez Zadní Třebaň (v=0,4), sjízdný dle vodního stavu
19,5 ř. km most a jez Řevnice (v=0,6), přetahování po jezu vpravo
18,2 ř. km cíl všech kategorií nad mostem Lety

5. Ceny: Závodníci na 1. - 3. místě budou odměněni diplomem a drobnými cenami.
Účastníci SVoČRu získávají body do Českého poháru sezóny 2011.

6. Protesty: se přijímají do 20 min. po zveřejnění výsledků u hlavního rozhodčího se vkladem 200,- Kč.

7. Bezpečnostní předpisy: podle platných pravidel a směrnic.
Přilby nutné na slalom a vlnolamy nutné na sjezd.

8. Ostatní: Propozice byly schváleny radou pramic SVoČR dne 22. 03. 2011

Lukáš Váňa, v. r.
ředitel závodu

Libor Kvasnička, v. r.
předseda klubu