Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Závody

Baštecký okruh 2010 - MČR a 5. ČP

Přiložené dokumenty:

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Název závodu: Baštecký okruh
MR pramic - 5. závod ČP pevných lodí r. 2010

2. Pořadatel: Svaz vodáků ČR, o. s.,
technické provedení: KV 087 Starý Kolín

3. Datum konání závodu: 19. + 20. června 2010

4. Místo závodu: Starý Kolín: Labe - Baštecký náhon

5. Jury závodu:
Ředitel závodu: Jiří Líska
Hlavní rozhodčí: Jitka Müllerová
Zástupce SVoČRu: Libor Kvasnička

6. Přihlášky: do věkových kategorií + rozhodčí do 30. 05. 2010 na adresu: Jiří Líska, U Sídliště 130/II, Na Baštách, 281 23 Starý Kolín, (platí datum poštovního razítka), nejlépe na melicharl@jhv.cz - telefon 604 170 345.
Dodatečné přihlášky budou přijímány pouze za dvojnásobný vklad.

7. Losování: bude provedeno po prezentaci.

8. Startovné: 100 Kč za posádku SvoČRu, ostatní dvojnásobek.
Při pozdní (dodatečné) prezentaci činí startovné 200 Kč. Startovné požadujeme uhradit při presentaci.

9. Prezentace: V loděnici klubu: pátek 18 - 21 h (pozdní prezentace možná i v sobotu 07:30 - 08:30 h.)
Pro započítávání do Čes. poháru je nutný platný průkaz SVoČRu.
Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 100 Kč.

10. Ubytování a stravování: ve vlastních stanech v prostorách loděnice KV Starý Kolín. Stavování vlastní, popř formou bufetu v loděnici.

11. Doprava: na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČR.

12. Informační služba: viz bod 6.

13. Zvláštní ustanovení: Ochranné přilby a vlnolamy též nutné.
Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn.


B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Závodní řád: Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČR pro pevné lodě platných od 01. 02. 2007 a směrnic pro sezónu 2010.
Disciplíny závodu: sjezd s vloženou střelbou, slalom, sprint, a plavání

2. Podmínky účasti a věkové kategorie: Závod je otevřený.

Žactvo (bez rozdílu pohlaví)

1996 a mladší

V posádce může startovat jeden závodník starší o jeden rok

Junioři / juniorky

1992 – 95

Dospělí (ženy / muži)

1991 a starší

Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké

3. Pořad závodu a popisy tratí:

pátek 18, 06: od 18 do 21 h. – prezentace
22:00 – porada vedoucích výprav a rozhodčích

sobota 19. 06.:
09:00 – porada vedoucích výprav
09:30 – výklad tratí na slalom a sprint
10:30 – interval. start slalomu (náhon): 1. kolo muži, …
14:30 – interval. start sprintu (bez obrátky - úsek Labe pod Veletovským jezem): 1. kolo muži, …
17:00 – plavání v bazénu (25 m) v Kutné Hoře – plavky nutné! (dopravu pořadatel nezajišťuje)
20:00 – porada rozhodčích

neděle 20. 06.
08:00 – porada vedoucích 
08:15 – odjezd rozhodčích na střelnici
08:30 – výklad tratě sjezdu
09:15 – start sjezdu: řeka (u Veletovského jezu)
žactvo: Baštecký náhon a proti proudu Labe zpět k loděnici,
ostatní: dtto + prodloužení na Labi s otočkou.
12:30 předpokládané zveřejnění výsledků
13:30 – vyhlášení výsledků

4. Ceny: Posádky v závodě MR bojují o titul „Mistr ČR pro rok 2010 a na 1. - 3. místě budou odměněni diplomem a cenami.
Účastníci SVoČRu získávají body do Českého poháru sezóny 2010.

5. Protesty: se přijímají do 20 min. po zveřejnění výsledků disciplín u hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč.

6. Bezpečnostní předpisy: podle platných pravidel a směrnic.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Mimo plnoletých závodníků musí všichni ostatní jet v lodi s plovací vestou.

Pro sjezd doporučují pořadatelé vybavit pramice vlnolamem. Pořadatelé upozorňují na nutnost přileb při slalomu; nutnost označení lodí majitelem a vyvazovací lano (plavební řád).

7. Ostatní: Propozice byly schváleny radou pramic 14. 02. 2010.
V prostoru loděnice je k dispozici pouze užitková voda.
Hudební nástroje a dobrá nálada jsou vítány.
Pořadatel prosí všechny účastníky závodu a dodržování pokynů organizátorů, především v rámci ochrany přírody kolem loděnice a tratí, nepoškozování majetku a vstupů na pozemky chatařů v blízkosti trati slalomu a o ohleduplnost ke všem přítomným. Děkujeme.

8. Možno navštívit: www.kvstarykolin.cz

Bašta 20. 12. 2009

Jiří Líska, v. r.
ředitel závodu