Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Závody

Jizera, Čelákovice – 3. ČP

Přiložené dokumenty:

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Název závodu: JIZERA 2010
3. závod ČP SVoČRu pevných lodí r. 2010

2. Pořadatel: Svaz vodáků ČR, o. s.
technické provedení: klub 006 Čelákovice

3. Datum konání závodu: 22.-23 května 2010

4. Místo závodu: řeky Jizera a Labe - okolí Čelákovic

5. Jury závodu:
Ředitel závodu: Jiří Brožík
Hlavní rozhodčí: Jiří Kolář
Zástupce SVoČRu: Jan Novák

6. Přihlášky: do věkových kategorií + rozhodčí do 20. 05. 2010 na adresu: Markéta Chybová, Na Krétě 164, 250 89 Lázně Toušeň, (platí datum poštovního razítka), nejlépe na achyba@seznam.cz - telefon 724 943 023.
Dodatečné přihlášky budou přijímány pouze za dvojnásobný vklad.

7. Losování: 21. 05. 10.ve 21 hod v loděnici.

8. Startovné: 100 Kč za posádku SvoČRu, ostatní dvojnásobek.
Startovné požadujeme uhradit při presentaci.

9. Prezentace: 21. 05. 2010 od 19:00-20:00 v klubovně loděnice.

10. Ubytování a stravování: ve vlastních stanech v areálu loděnice. Cena ubytování je 50 Kč na osobu na víkend. Stravování: vlastní - v klubovně možnost zakoupení občerstvení. Je možnost objednání stravování na celý víkend,na čísle: 606 718 315.

11. Doprava: na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČR.

12. Informační služba: viz bod 6.

13. Zvláštní ustanovení: Ochranné přilby a vlnolamy též nutné.
Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn.

Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 100 Kč.

B.TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Závodní řád: Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČR pro pevné lodě platných od 01. 02. 2007 a směrnic pro závodění pro sezónu 2010.

Disciplíny závodu: sjezd s vloženou střelbou, slalom, sprint.

2. Podmínky účasti a věkové kategorie: Závod je otevřený.

Žactvo (bez rozdílu pohlaví)

1996 a mladší

V posádce může startovat jeden závodník starší o jeden rok

Junioři / juniorky

1992 – 95

Dospělí (ženy / muži)

1991 a starší

Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké

3. Pořad závodu a popisy tratí:

pátek 21/05: 
19 do 20 h. – prezentace
21:30 – porada vedoucích a rozhodčích

sobota 22/05: 
09:30 – zahájení
10:00 – sprint cca 200 m – start 1. kola
13:00 – 14:30 – volný trénink slalomu
15:30 – slalom cca 300 m – výklad tratě
15:45 – start 1. kola
21:00 – porada vedoucích a rozhodčích

neděle 23/05

sjezd: řeka Jizera (obtížnost ZW)
08:30 – přesun na start do SKORKOVA
09:30 - výklad tratě
10:00 – start

08,4 Řkm – start Skorkov – pravý břeh
06,8 Řkm – silniční most Sojovice
05,1 Řkm – železniční most Otradovice
04,7 Řkm – JEZ Otradovice povinně přenášíme vpravo!
04,6 Řkm – start žáci
01,9 Řkm – silniční most Nový Vestec
00,0 Řkm – střelnice na levém břehu Labe
Cíl po 100 m po Labi na levém břehu v obci Lázně Toušeň

14:00 – předpokládané vyhlášení

5. Ceny: Závodníci na 1. - 3. místě budou odměněni diplomem a drobnými cenami.
Účastníci SVoČRu získávají body do Českého poháru sezóny 2010.

6. Protesty: se přijímají do 20 min. po zveřejnění výsledků disciplín u hlavního rozhodčího s vkladem 100,- Kč.

7. Bezpečnostní předpisy: podle platných pravidel a směrnic.

Pořadatelé upozorňují na nutnost přileb při slalomu a označení lodí majitelem a nutnost vyvazovacího lana (plavební řád). Doporučuje se, aby každý závodník měl plovací vestu – u neplnoletých povinné.

8. Ostatní: Propozice byly schváleny radou pramic 14. 02. 2010

Jiří Brožík, v. r.
ředitel závodu

Lukáš Krejcárek, v. r.
předseda klubu