Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Závody

USD ČESKÉ Vrbné a MALŠE

Společné závody raftů a pramic

13. - 14. 09. 2008

Pořadatel: Svaz vodáků ČR,

technické provedení: Svaz vodáků ČR : KV 014 Řevnice,
OUTDOOR CLUB HANACE České Budějovice (www.hanace.info)
a Rafting klub Temelín

 

Datum konání závodu: so. 13. a ne. 14. září 2008

Místo závodu: umělá slalomová dráha na řece Vltavě v Českém Vrbném u Českých Budějovic a řeka Malše (úsek Římov – Doudleby – České Budějovice)

Každý závod se hodnotí zvlášť, pořadí společného závodu bude vyhlášeno v kombinaci všech závodů.

Kategorie:

  • žáci (do 12 let) budou hodnoceni pouze v ČP
  • dorostenci (do 18 let) 1. místo 1 000 Kč 2. místo 500 Kč 3. místo 250 Kč
  • dorostenky (do 18 let) 1. místo 1 000 Kč 2. místo 500 Kč 3. místo 250 Kč
  • ženy obdrží diplom
  • muži obdrží diplom

PROPOZICE ZÁVODU vodáckého víceboje pramic a hlídek

(otevřený závod)

 

13.-14. září 2008

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Název závodu: České Vrbné - 6. Pohárový závod pramic a hlídek Českého poháru Svazu vodáků ČR sezóny 2008.

 

2. Jury, organizační výbor:
Ředitel závodu: Libor Kvasnička
Hlavní rozhodčí: Ladislav Mulač
Zástupce SVoČR: Jan Novák

3. Přihlášky: se podávají do 06. 09. 2008 na adresu: Kvasnička Libor,
Karla Čapka 557, 252 30 Řevnice, tel.: 257 721 539, 603 472 204,
nejlépe na: kvasnicka.libor@tiscali.cz .
Musí obsahovat alespoň počet posádek v jednotlivých kategoriích, v případě více posádek v jedné kategorii jméno kapitána a rozdílné označení posádky. Vyplněné přihlášky budou odevzdány při prezentaci.

Dodatečné přihlášky mohou být přijímány pouze za dvojnásobný vklad.

4. Startovné: 100,-Kč za posádku SVoČRu, ostatní dvojnásobek.
Startovné požadujeme uhradit při prezentaci.

5. Prezentace: v pátek 12. 09. 20.00 – 22.00 v místě ubytování
Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 100,- Kč.

6. Ubytování a stravování: Ubytování ve vlastních stanech v areálu USD nebo na pokojích – ty nutno domluvit předem s pořadatelem.

7. Doprava: na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČR.

8. Průkazy: požaduje se platný průkaz SVoČR (pro posádky přihlášených do ČP SVoČRu).

9. Informační služba: viz bod 6.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Závodní řád: Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČR platných od 1. 2. 2007 v platném znění a směrnic pro závodění pro sezónu 2008.

2 Podmínky účasti: Závod je otevřený.

žactvo bez rozdílu pohlaví
1994 a mladší

junioři / juniorky
1990 – 93

dospělí (muži / ženy)
1989 a starší

V posádce může startovat jeden závodník starší o jeden rok
Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké

3. Pořad závodu:

sobota 13 září 2008:
1) sprint : odpoledne: - 16.00 – 18.00

neděle 14 září 2008:
1) slalom: dopoledne: - 10.00 – 12.00

5. Postupovost závodu: účastníci pohárového závodu pramic získávají body do českého poháru sezóny 2008.

6. Bezpečnostní předpisy: podle platných pravidel a směrnic. Ochranné přilby a vlnolamy nutné.

7. Ostatní:
a) Ceny: Závodníci na 1. - 3. místě budou odměněni diplomem.
b) Protesty: se přijímají do 30 min. po zveřejnění výsledků u hlavního rozhodčího se vkladem 100,- Kč.
c) Propozice závodu byly schváleny Radou pramic SVoČR dne 08. 06. 2008

Libor Kvasnička, v. r.
ředitel závodu

„ MALŠE – 2008 “

Sobota 13.září 2008

„ Pohár starosty města Týn nad Vltavou „

12. ročník

Závěrečný závod Českého poháru 2008
mládeže ve sjezdu R4 veřejné splutí
Malše z Římova do Č.Budějovic

Pořadatel : Svaz vodáků České republiky a Rafting klub 105 Temelín

Hlavní rozhodčí - Vladimír Raška

Zástupce SVoČR : Jan Novák

Datum : 13. září 2008

Místo : řeka Malše (úsek Římov – Doudleby – České Budějovice)

Přihlášky (na předepsaných tiskopisech ! ) nejpozději do 05. 09. 2008
na adresu : Ing. Karel Harbáček, Hlinecká 714, 375 01 Týn nad Vltavou

e-mail : rkt@atlas.cz (do 07. 09. 2008 do 18:00 hod)

 

Losování startovních čísel : 07. 09. 2008 v 19:00 hodin v loděnici RK Týn v Týně nad Vltavou

Účast : závodí se v kategoriích R4 mládež a R4 veteráni a P5

Startovné : mládežnické posádky SVoČR (200,-Kč / R4) : ostatní posádky (300,-Kč / R4), P5 – 200,-Kč

Časový rozpis :

08:30 – 09:40 prezentace a výdej čísel (nad jezem v Římově)
10:00 start 1.posádky R4(pod jezem v Římově)
11:30 start 1. posádky P5
12:30 vyhlášení výsledků (v cíli pod mostem v Doudlebech)

Ubytování a stravování pořadatel nezajišťuje.

Plovací vesty a přilby povinné !!!

Závod se jede podle Pravidel SVoČR pro sjezd !!

Pro závod mládeže pořadatel zajišťuje zvýšenou zdravotní asistenci a vodní záchranu. Dospělí závodníci závodí na vlastní riziko. Všichni závodníci musí být dobrými plavci !!

RK Týn, Ing. Karel Hrbáček (724/687898)

Sport. škola Vydra, Mgr. František Chrastina (777/295008)

VEŘEJNÝ ZÁVOD ve SPRINTU a ve SLALOMU

HANACE

Pořadatel: SVoČR – technické provedení : OUTDOOR CLUB HANACE České Budějovice (www.hanace.info)

Termín: 13. – 14. 9. 2008

Místo: USD České Vrbné u Českých Budějovic

Kategorie: sprint a slalom: R4 ženy, muži, junioři

(start přístupný všem posádkám i nečlenům SVOČR)

Program: neděle 14.9.
start sprintu 9.00
start slalomu 12.00

Ředitel závodu: Libor Peška
Hlavní rozhodčí: Mulač
Zástupce SVOČR: Novák
Stavitel trati: club Hanace

Přihlášky: (na předepsaných tiskopisech ! ) nejpozději do 05.09.2008 na adresu: Libor Peška, Jabloňová 938, Hluboká nad Vltavou, 373 41
nebo e-mail: libor.peska@seznam.cz
tel.: 777 27 05 23

Žádosti o zapůjčení raftů nejpozději do 1.9. tamtéž.
Startovné: posádky SVoČR (200,-Kč / R4)

Informace: www.hanace.info, www.kamklub.webgarden.cz

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí být dobrým plavcem.
Plovací vesty a přilby povinné.
Ubytování ve vlastních stanech v areálu USD nebo na pokojích – ty nutno domluvit předem s pořadatelem.