Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Závody

15 km po Divoké Orlici - 3. ČP

Přiložené dokumenty:

37. ročník

10. května 2008

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Název závodu: 37. ročník „15 km po Divoké Orlici“ - Memoriál Václava Břízy
a) - závod pramic a hlídek – 3. závod ČP SVoČR pro sezónu 2008
b) - pohár Žamberských podniků - veřejný závod pramic
c) - veřejný závod kánoí a kajaků

2. Pořadatel: Svaz vodáků ČR, o. s.
technické provedení: KV 002 Žamberk

3. Datum konání závodu: sobota 10. května 2008

4. Místo závodu: Divoká Orlice (přehrada Nekoř – Žamberk)

5. Jury:
Ředitel závodu: Vladimír Kalous
Hlavní rozhodčí: Libuše Kolářová
Zástupce SVoČR: Libor Kvasnička

6. Přihlášky: předběžné (pouze do kategorií + rozhodčí) do 02. 05. 2008 na adresu: Marie Skalická,Tyršova ul. 215 , 564 01 Žamberk, ,nebo nejlépe na e-mail: uctarna@zez-silko.cz (platí datum poštovního razítka nebo den odeslání e-mailu).

7. Doba a místo losování: 06. 05. 2008, 19,00 h v Žamberku

8. Startovné: (požadujeme uhradit při presentaci)

přihlášky:

do
02. 05. 2008

při prezentaci
09. 05. 2008

ráno před závodem
10. 05. 2008

1a-kateg.SVoČRu  

100,-  

200,- 

250,- 

1b-pohár podniků 

400,-  

500,-

550,-   

1c-kánoe a kajaky  

10,-  

20,-  

25,-  

9. Prezentace:
v pátek
09. 05. 2008 v autokempinku Žamberk v 19:00 – 20:00 hod.
v sobotu
10. 05. 2008 9:00 - 9:30 - u pily v Nekoři
10:00 – 10:15 - na startu žáků v Líšnici

Přihlášku na předepsaném tiskopise je nutno podat nejpozději při prezentaci. Po této době již dodatečné přihlášky v žádném případě nebudou přijímány! Start. čísla si závodníci vyzvednou při prezentaci. Za ztrátu bude požadována náhrada 100,- Kč.

Průkazy: požaduje se platný průkaz SVoČRu pro účastníky podle bodu 1a.(ČP)
Pro ostatní lékařská
prohlídka, nebo prohlášení o dobrém zdravotním stavu.

10. Ubytování a stravování: pořadatel nezajišťuje.

11. Doprava: na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČR.

12. Informace: Marie Skalická tel.465614085; e-mail: uctarna@zez-silko.cz
Vladimír Kalous tel.732519898; e-mail: kalousv@orlice.cz

13. Zvláštní ustanovení: závod se uskuteční za všech podmínek, v případě nedostatku vody, na přehradě v Pastvinách.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Závodní řád: Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČR platných od 01. 02. 2007 a směrnic pro závodění pro sezónu 2008.
Disciplíny ČP SVoČRu
: sjezd s vloženou střelbou. 

 

2. Podmínky účasti: viz bod A/9 c - závod je otevřený.

 

 

Žactvo (bez rozdílu pohlaví) - 1994 a mladší
Junioři / juniorky - 1990 – 93
Dospělí (ženy / muži) - 1989 a starší

V posádce žactva a juniorů může startovat jeden závodník starší o jeden rok.
Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké.

 

3. Časový rozpis závodu:

sobota dopoledne:
9:30 - výklad tratě v Líšnici
9:30 - start pramic poháru podniků na pravém břehu.
Start.interval 1 min,
1-5 loď start.interval 2 minuty.

10:00 - start kanoí a kajaků na pravém břehu. Start.interval 1 min.
10:00 - výklad tratě na pravém břehu pod vyrovnávací přehradou v Nekoři
(pouze pro pramice a hlídky ČP SVoČRu)

10:30 - start závodu pramic a hlídek SVoČRu tamtéž, startovní interval 2 min.
10:30 - start kategorie žactva P5 na pravém břehu nad betonovou lávkou v Líšnici asi 0,5km za kostelem směr Nekoř. Start. interval 2 min.

12:00 – předpokládané vyhlášení výsledků veřejného závodu P5, K1, C2
13:00 – předpokládané vyhlášení výsledků pohárového závodu SVoČR

4. Popis tratě: sobota dopoledne (obtížnost WWII)

0,0 km- start pod vyrovnávací přehradou v Nekoři
1,7 km - nebezpečný jez v Nekoři - musí všechny lodě přenášet vlevo
4,4 km - jez v Líšnici je možno sjíždět, nebo přenášet vlevo
4,9 km - start kategorie žactva nad lávkou v Líšnici
5,3 km - jez v Líšnici je možno sjíždět nebo přenášet do starého řečiště
9,8 km – gumový jez na koupališti v Žamberku, sjízdný pro všechny
10,1 km - střelnice na kluzišti v Žamberku - na levém břehu
11,0 km - cíl žáků pod dřevěnou lávkou
11,4 km - jez v Žamberku u Mosilany - lze sjíždět, nebo přenášet vpravo
11,7 km - jez nad soutokem s Rokytenkou lze sjíždět, nebo přenášet vlevo
12,0 km - cíl závodu dospělých a juniorů je asi 10m před mostem

Časový limit: pro všechny kategorie sjezdu je stanoven limit 100 minut.

5. Ceny: Závodníci ČP SVoČRu na 1. - 3. místě budou odměněny diplomem.
Závod pramic "O pohár
žamberských podniků" je dotován cenami a vítězná loď obdrží na 1 rok putovní pohár.

Postupovost závodu: účastníci pohárového závodu pramic a hlídek získávají body do českého poháru sezóny 2008 a možnost účasti na mistrovství ČR.

6. Bezpečnostní předpisy: vysílající složka na přihlášce potvrdí, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, a že se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí. Každý účastník je povinen během závodu dbát pokynů pořadatelů. Doporučuje se, aby každý závodník měl plovací vestu. Žactvo a junioři musí jet s plovací vestou min. nosnosti 3 kg. Vesta nesmí být nafukovací. Lodě musí být zabezpečeny proti potopení.

7. Upozornění: Z bezpečnostních důvodů je závodní trať během závodu uzavřena pro všechny lodě, které se nezúčastní závodu. Za 15 min. po odstartování poslední lodě bude trať otevřena veřejnosti.
Prosíme turisty, aby toto nařízení respektovali a nerušili sportovní úroveň závodu.

8. Ostatní: Rozpis závodu byl schválen radou pramic SVoČR dne 13. 01.2008

Vladimír Kalous, v. r Ing. Ryan Strnad, v. r.

ředitel závodu předseda klubu vodáků Žamberk

 

Věkové kategorie: