Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Závody

4. ČP - Berounka

PROPOZICE ZÁVODU P5 pramic pro rok: 2018

BEROUNKA

ve dnech 2. - 3. 06. 2018

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Název závodu: BEROUNKA 2018
4. závod ČP SVoČRu na pevných lodí

2. Pořadatel: Svaz vodáků ČR, z. s.
technické provedení: 1.Čelákovický klub vodních sportů

3. Datum konání závodu: 2-3. června 2018

4. Místo závodu: Řeka Berounka,Liblín-tábořiště Kobylka

5. Jury závodu:
Ředitel závodu: Miroslav Chyba
Hlavní rozhodčí: Sloup Jiří
Zástupce SVoČRu: Pavel Kafka

Hospodář: Markéta Chybová
Stavitel Tratě: Aleš Chyba

6. Přihlášky: do věkových kategorií +rozhodčí do 30. 05.2018 na adresu: Markéta Chybová, Na Krétě 164, 250 89 Lázně Toušeň, (platí datum poštovního razítka), nejlépe na achyba@seznam.cz - telefon 724 943 023.

7. Losování:1.6.2018.V tábořišti Kobylka.

8. Startovné: pro řádně přihlášené posádky 50,- Kč každou disciplínu závodu, tj. 150,-Kč za závod a posádku SVoČRu, ostatní (či na místě) dvojnásobek.

- Požadujeme uhradit při prezentaci.

9. Prezentace: 1. 06. 2018 od 20:00-21:00 na Kobylce. Pro započítávání do Českého poháru je nutný platný průkaz SvoČRu. Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 200 Kč.

10. Ubytování a stravování: ve vlastních stanech v tábořišti Kobylka: cena ???? Kč na osobu na víkend. Stravování: vlastní. V tábořišti je možnost zakoupení občerstvení.

.11. Doprava: na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČR.

12. Informační služba: viz bod 6.

13. Zvláštní ustanovení: Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Závodní řád: Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČR pro pevné lodě platných od 01. 02. 2014 a směrnic pro závodění pro sezónu 2018

Disciplíny závodu: 2 x sjezd s vloženou střelbou, sprint

2. Podmínky účasti a věkové kategorie: Závod je otevřený.

Žactvo (bez rozdílu pohlaví)

2010 - 2004

V posádce může startovat jeden závodník starší o jeden rok

Junioři / juniorky

2000 - 2003

Dospělí (ženy / muži)

a starší

Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké

3. Pořad závodu a popisy tratí:

pátek : 20:00 – 21:00 – prezentace
21:00 – porada vedoucích a rozhodčích

sobota: sjezd:09:00 – zahájení,
09:30 – přesun do kempu u Dolanského mostu
10:30 – výklad trat

10:45- start sjezdu

: sprint: 17:00- výklad tratě,start 1.kola

neděle: sjezd: 08:00- přesun přívoz Darová

09:00- start sjezdu

14:00 předpokládané vyhlášení výsledků

Změny v časovém rozvrhu dle aktuální situace vyhrazeny. Veškeré případné změny budou vždy po dohodě vedoucích výprav a hlavních činovníků závodů.

podrobnosti sjezd: stejné pro všechny kategorie

sjezdy: 124,8 řkm – start – Tábořiště u Dolanského mostu

115,2 řkm - cíl - před jezem Darová

114,3 řkm - start - přívoz Darová

105,5 řkm - cíl -před jezem Libštejnský mlýn

4. Ceny: Závodníci na 1. - 3. místě budou odměněni diplomem, medailí a drobnými cenami.
Účastníci SVoČRu získávají body do Českého poháru sezóny 2018.

5. Protesty: se přijímají do 20 min. po zveřejnění výsledků disciplín u hlavního rozhodčího s vkladem 300,- Kč.

6. Bezpečnostní předpisy: podle platných pravidel a směrnic.

Pořadatelé upozorňují na nutnost přileb při slalomu, kategorie žáci, junioři a juniorky při všech disciplínách a označení lodí majitelem a nutnost vyvazovacího lana (plavební řád). Doporučuje se, aby každý závodník měl plovací vestu – u neplnoletých povinné. Každý účastník závodu je povinen dbát pokynů rozhodčích a pořadatelů. Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

7. Ostatní: Propozice schváleny RP dne 31.3.2018

Čelákovice 15.01.2018

Miroslav Chyba
ředitel závodu

Veronika Pařezová
předseda klubu