Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Závody

2. ČP - 15 km po Divoké Orlici

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Název závodu: 47. ročník „15 km po Divoké Orlici - Memoriál Václava Břízy“

a) - pohár Žamberských podniků, pohár SVoČRu, veřejný závod pramic P5

b) - Český pohár v raftingu R4 - sjezd mužů, žen, juniorů a veteránů

- viz samostatné propozice na www.sportorlice.wz.cz

c) - veřejný závod kánoí a kajaků C2, K1

1. Pořadatel: Svaz vodáků České republiky,o.s. , Klub vodáků Žamberk

2. Datum konání závodu: sobota 5. května 2018

3. Místo závodu: Divoká Orlice Nekoř – Žamberk

4. Jury: Ředitel závodu: Josef Suchodol

Hlavní rozhodčí: Tobiška Václav

Zástupce SVoČRu:

5. Přihlášky: do 30. 4. 2018 internetem na níže uvedených stránkách,

nebo 5.5. pouze za zvýšené startovné osobně při prezentaci.

6. Propozice závodu, přihláška, startovní listina a výsledky jsou uveřejněny

na internetu www.sportorlice.wz.cz

7. Doba a místo losování: středa 2. 5. 2018 v 18,00 h v Žamberku.

8. Startovné + stravné (20,- Kč / závodníka):

přihlášky:

do 2. 5. 2018

při prezentaci

5. 5. 2018

1a - pohár podniků

500,-

600,-

1c - kánoe

60,-

70,-

1c - kajak

40,-

50,-

Startovné požadujeme uhradit při presentaci.

9. Prezentace: v sobotu 5.5.2018 v 10,30 - 11,30 - u fy MECAWEL (Horalka) v Nekoři

Startovní čísla si závodníci vyzvednou při prezentaci.

Za ztrátu bude požadována náhrada 100,- Kč.

10. Ubytování, stravování a dopravu lodí: pořadatel nezajišťuje.

11. Informace: Marie Skalická tel.736 223 672; e-mail: bohuslav.skalicky@iex.cz

Josef Suchodol tel. 777 771 683; e-mail: pepcas@seznam.cz

rafty: Vratislav Šembera tel. 777 022 810; e-mail: vratislav.sembera@lsg.cz

12. Zvláštní ustanovení: závod se uskuteční za všech podmínek, v případě nedostatku vody, nebo nepovolení závodu bude závod odvolán

13. Upozornění: Z bezpečnostních důvodů je závodní trať během závodu od 12,00 do 15,00 uzavřena pro všechny lodě, které se nezúčastní závodu. Prosíme turisty, aby využili možnosti sjet si Divokou Orlici v dopoledních hodinách a nenarušovali

sportovní úroveň závodu!!! Za jejich pobyt na vodě a v okolí nenese pořadatel žádnou zodpovědnost. Zvýšený průtok bude od ranních hodin. Upozorňujeme, že v obci Nekoř bude zakázáno zastavení a nastupování do lodí.

14. Parkování: Parkoviště je otevřeno na louce u fy MECAWEL (Horalka) v Nekoři. Jinde v Nekoři je zákaz zastavení – kontrolováno policií ČR.

15. Prohlášení: podpisem na přihlášce, nebo odesláním přihlášky elektronicky vysílající složka (posádka) potvrzuje, že:

a. závodníci jsou dobrými plavci a závodu se zúčastní na vlastní nebezpečí

b. není známa žádná zdravotní překážka, která by bránila závodníkům v účasti

c. každý účastník je povinen během závodu dbát pokynů pořadatelů

d. doporučuje se, aby každý závodník měl plovací vestu. Osoby mladší 18-ti let musí jet s plovací vestou. Vesta nesmí být nafukovací a musí mít nosnost min. 3 kg. Lodě musí být zabezpečeny proti potopení.

e. nebude na pořadateli, ani prostřednictvím svých právních zástupců, vymáhat náhradu škody či újmy na zdraví a majetku způsobenou třetími osobami

f. schvaluje, s ohledem na znění zákona č.101/2000 Sb o ochraně osobních údajů, používání osobních údajů a fotografií k potřebám pořadatele závodu.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Závodní řád: Závodí se podle platných pravidel vodáckých závodů SVoČR a směrnic

pro závodění na sezónu 2018. Pořadí na startovní listině se řídí vydaným řádem – viz stránky www.

2. Disciplíny:

Závod

Typ

Kategorie

1a

Pohár podniků a SVoČRu

P5 muži+ženy

bez rozdílu věku a pohlaví

1c

Kanoe

C2 muži

bez rozdílu věku

 

C2 mix

muž + žena, nebo 2 ženy,

bez rozdílu věku

 

Kajaky

K1 muži+ženy

bez rozdílu věku a pohlaví

1b

Rafty

viz samostatné propozice

3. Věkové kategorie: Závodí se bez rozdílu věku. Platí, že ve vícečlenné posádce musí být aspoň 1 člen starší 18-ti let. Na K1 u osob mladších 15 let musí jet doprovodná loď s osobou (může být opatřena startovním číslem) starší 18-ti let.

Toto rozdělení věkových kategorií neplatí pro závodníky SVoČR pro získání bodů

do Čekého poháru P5 – pak platí kategorie muži + ženy ročník 1999 a starší, junioři + ju

niorky ročník 2003 – 2000 (v kategorii může startovat jeden člen ročník 1999)

4. Pořad závodu:

START NEKOŘ : na pravém břehu, startovní interval pro všechny kategorie 1 minuta

10,30 - 11,30 - prezentace závodníků.
12,00 - start kanoí a kajaků z parkoviště u fy MECAWEL (Horalka)
12,10 - start pramic poháru podniků z parkoviště u fy MECAWEL (Horalka)
12,50 - start raftů z parkoviště u fy MECAWEL (Horalka) – viz propozice raftů
14,15 - kulturní vystoupení
14,30 - vyhlášení výsledků všech kategorií v Žamberku u myslivecké chaty

5. Popis tratě: (obtížnost WWII)

0,0 km - start všech kategorií na pravém břehu
2,5 km - jez v Líšnici je možno sjíždět, nebo přenášet vlevo
3,5 km - jez v Líšnici je možno sjíždět nebo přenášet do starého řečiště
7,7 km - gumový jez na koupališti v Žamberku, sjízdný pro všechny
9,6 km - jez v Žamberku u Mosilany - lze sjíždět, nebo přenášet vpravo
10,2 km - jez nad soutokem s Rokytenkou lze sjíždět, nebo přenášet vlevo
10,5 km - cíl asi 5m před mostem

Časový limit: pro všechny kategorie sjezdu je stanoven limit 100 minut.

6. Ceny:
Pramice: 1.-5. místo diplom a věcné ceny
1.-3. místo pohár
1. místo na 1 rok věčně putovní pohár. Ten je nutno 14 dní před dalším ročníkem vrátit pořadateli

Rafty: viz samostatné propozice

Kánoe a kajaky: 1.-3. místo diplom a medaile

„Akce se koná za finanční podpory města Žamberk.“

Václav Tobiška (hlavní rozhodčí )

Josef Suchodol (ředitel závodu)

Mgr. Vratislav Šembera (předseda Klubu vodáků Žamberk )