Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Závody

7. ČP: Jizera 2016

Přiložené dokumenty:

PROPOZICE ZÁVODU pramic Jizera 2016 ve dnech 9.9. – 11.9.2016
Závody jsou pořádány za podpory města Mladá Boleslav

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Název závodu:

Jizera 2016
7. závod Českého poháru pramic 2016

Pořadatel:

Svaz vodáků ČR, z. s.,
technické provedení: KV Viking Mladá Boleslav 050

Datum konání závodu:

10.9.- 11.9. 2016

Místo závodu:

řeka Jizera, okolí Mladá Boleslav

Jury závodu:

Ředitel závodu: Jiří Irain
Hlavní rozhodčí: Jiří Brožík
Zástupce SVoČRu: Pavel Kubásek

Přihlášky:

do věkových kategorií + rozhodčí do 4.9.2016
zasílejte na email: irain@seznam.cz, Info na tel.:+420777932858

Dodatečné přihlášky budou přijímány pouze za dvojnásobný vklad.

Startovné:

150,-Kč za posádku SVoČRu, ostatní dvojnásobek.

Startovné požadujeme uhradit při prezentaci.

Prezentace:

9.9.2016 od 19 do 21 hod. v klubovně loděnice na Krásné Louce.

Pro započítávání do Českého poháru je nutný platný průkaz SVoČRu.

Ubytování :

Ve vlastních stanech na Loděnici Krásná Louka.

Stravování:

Pořadatel nezajišťuje, zatím je v jednání kiosek na loděnici.

Doprava:

na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČRu.

Zvláštní ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn.

Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 200,- Kč.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Závodní řád:

Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČRu pro pevné lodě platných od 01. 02. 2007 a směrnic pro závodění pro sezónu 2016.

Disciplíny závodu:

sjezd s vloženou střelbou, slalom, sprint.

2. Podmínky účasti a věkové kategorie:

Závod je otevřený.
Žactvo (bez rozdílu pohlaví): 2003 a 2008 (V posádce může startovat jeden závodník starší o jeden rok)
Junioři / juniorky: 1998 – 2002
Dospělí (ženy / muži): 1997 a starší

Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké

3. Pořad závodu a popisy tratí:

pátek 28.8.:
19:00 – 21:00 h - prezentace
21:00 h – porada vedoucích a rozhodčích

sobota 29.8.:
09:30 h - zahájení
10:00 h - sprint - Jizera, u Loděnice Krásná Louka
14:00 h - slalom - Jizera, u Loděnice Krásná Louka
(start 1.lodě)
Po skončení závodů P5 vložený závod C2 mix ve slalomu.
21:00 h - porada vedoucích a rozhodčích

neděle 30.8.:
09:00 - výklad tratě
11:00 - sjezd s vloženou střelbou
Start – Železniční most Bakov (ř.km 48,0) všechny kategorie
Střelnice – jez Tiba (přenáší se, ř.km 43,8 )
Cíl žactvo – Podlázky jez (ostatní přenáší ř.km 39,8)
Cíl ostatní - cíl Krásná Louka. (ř.km 38,0)

4. Ceny:

Závodníci na 1. - 3. místě budou odměněni diplomem a drobnými cenami.
Účastníci SVOČRu získávají body do Českého poháru sezóny 2016.

5. Protesty:

se přijímají do 20 min. po zveřejnění výsledků u hlavního rozhodčího s vkladem 200,-Kč

6. Bezpečnostní předpisy:

Závodí se dle platných pravidel a směrnic. Pořadatelé

upozorňují na nutnost přileb při slalomu, pro neplnoleté platí pro všechny disciplíny, označení lodí majitelem a nutnost vyvazovacího lana (podle plavebního řádu). Doporučuje se, aby každý závodník měl plovací vestu (u neplnoletých povinná).

7. Ostatní:

Propozice byly schváleny radou pramic dne 15.3.2016.

Jiří Irain
ředitel závodu