Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Závody

3. ČP 2012 - Čelákovice

Přiložené dokumenty:

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 
1. Název závodu:
JIZERA 2012
3. závod ČP SVoČRu na pevných lodí
Závod je mezinárodní.
 
2. Pořadatel:
Svaz vodáků ČR, o. s.
technické provedení: KLUB 006 ČELÁKOVICE
 
3. Datum konání závodu:
19- 20. KVĚTNA 2012
 
4. Místo závodu:
Dolní Jizera a Labe v okolí Čelákovic
 
5. Jury závodu:
Ředitel závodu: Jiří Brožík
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Zich
Zástupce SVoČRu: Jaroslav Šedo
                   Hospodář: Markéta Chybová 
 
6. Přihlášky:
do věkových kategorií + rozhodčí do 16. 05. 2012 na adresu: Markéta Chybová, Na Krétě 164, 250 89 Lázně Toušeň, (platí datum poštovního razítka), nejlépe na achy-ba@seznam.cz - telefon 724 943 023. 
Dodatečné přihlášky budou přijímány pouze za dvojnásobný vklad.
 
7. Losování:
18. 05. 2012.ve 21 hod v loděnici.
 
8. Startovné:
pro řádně přihlášené posádky 50,- Kč každou dis-ciplínu závodu, tj. 150,-Kč za závod a posádku SVoČRu, ostatní (či na místě) dvojnásobek.
- Požadujeme uhradit při presentaci.
 
9. Prezentace:
18. 05. 2012 od 19:00-20:00 v klubovně loděnice. Pro započítávání do Českého poháru je nutný platný průkaz SvoČRu. Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 100 Kč. 
 
10. Ubytování a stravování:
ve vlastních stanech u areálu lodě-nice při ceně 100 Kč na osobu na víkend. Stravování: vlastní. V klubovně je možnost zakoupení občerstvení (lze objednat stravování na celý víkend na čísle: 606 718 315).
 
11. Doprava:
na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČR.
 
12. Informační služba:
viz bod 6.
 
13. Zvláštní ustanovení:
Pořadatel si vyhrazuje právo organi-začních změn. 
 
B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
 
 1. Závodní řád:
Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČR pro pevné lodě platných od 01. 02. 2007 a směrnic pro závodění pro sezónu 2012
Disciplíny závodu: sjezd ,2x slalom 
 
2. Podmínky účasti a věkové kategorie:
Závod je otevřený.
Žactvo  (bez rozdílu pohlaví) 1998 a mladší V posádce může startovat jeden závodník starší o jeden rok
Junioři / juniorky 1994-1997
Dospělí  (ženy / muži) 1993 a starší
Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké
 
3. Pořad závodu a popisy tratí:
pátek : 19:00 – 20:00 – prezentace
                21:00  – porada vedoucích a rozhodčích
sobota:  sjezd: 08:00 – zahájení
08:30 – přesun na start do Kačova
10:30 – výklad tratě sjezdu
10:45 – start sjezdu
          slalom: 15:45- průplav komorou
         16:00 – výklad tratě slalomu I.
16:15 – start 1.kola slalomu
21:00 – porada rozhodčích a vedoucích
neděle: 09:30- výklad tratě slalomu  II.
        10:00- start 1.kola slalomu  
        14:00- vyhlášení výsledků
                        
podrobnosti sjezd: stejné pro všechny kategorie
   14,9 řkm – start - v obci Kačov - Kačovský mlýn
     6,8 řkm -  cíl -   silniční most Sojovice
 
5. Ceny:
Závodníci na 1. - 3. místě budou odměněni diplomem, medailí a drobnými cenami.
Účastníci SVoČRu získávají body do Českého poháru sezóny 2012.
 
6. Protesty:
se přijímají do 20 min. po zveřejnění výsledků disciplín u hlavního rozhodčího s vkladem 100,- Kč.
 
7. Bezpečnostní předpisy:
podle platných pravidel a směrnic.
Pořadatelé upozorňují na nutnost přileb při slalomu a označení lodí majitelem a nutnost vyvazovacího lana (plavební řád). Doporučuje se, aby každý závodník měl plovací vestu – u neplnoletých povinné.
 
8. Ostatní:
Propozice byly schváleny radou pramic 14.1.2012.
 
 
Jiří Brožík, v. r. Lukáš Krejcárek, v. r.
ředitel závodu předseda klubu