Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Závody

2. ČP Rajhrad

Přiložené dokumenty:

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1) Název závodu:
Svratka 2012 Rajhrad
Mezinárodní 2. pohárový závod  pramic  P5 pro sezónu 2012
2) Pořadatel:
Svaz vodáků ČR, o. s.
technické provedení: klub 223 KV V.O.R. Rajhrad
3) Datum konání závodu:
28.4.  – 29.4.  2012
4) Místo závodu:
Rajhrad, řeka Svratka, Rajhradský náhon 
5) Jury závodu:
Ředitel závodu: Mrázek Václav
Hlavní rozhodčí: Jiří Líska
Zástupce SVoČRu: Brožík Jiří
6) Přihlášky:
do věkových kategorií + rozhodčí do 14. 04. 2012 na adresu: Klub vodáků V.O.R. Rajhrad 9. května 354, 664 61 Rajhrad (platí datum poštovního razítka), nejlépe na: jsedo@seznam.cz  - telefon  608 700 149. 
Dodatečné přihlášky budou přijímány pouze za dvojnásobný vklad.
7) Startovné:
50,-Kč za každou disciplínu závodu, tj. 150,-Kč za závod a posádku SvoČRu, SVMS, ZVR SR. Při pozdní pre-zentaci a ostatní dvojnásobek. 
Startovné požadujeme uhradit při prezentaci.
8) Prezentace:
Vytvořený kemp v Rajhradě u mlýna v  pátek  28.04. od 18:00 - 21:00. Pozdní prezentace možná v sobotu 7:00 – 8:00. Losování bude provedeno po prezentaci.
Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 100,- Kč.
9) Ubytování:
ve vlastních stanech v prostorách kempu,
Stravování: vlastní popř. formou bufetu v kempu. Lze zajistit menu.
10) Doprava:
na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČR.
11) Informační služba:
viz bod 6, + mobil: 736 763 740.
12) Zvláštní ustanovení:
Pořadatel si vyhrazuje právo organizač-ních změn.
 
 
B.TECHNICKÁ USTANOVENÍ
1) Závodní řád:
Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČR pro pevné lodě platných od 01. 02. 2007 a směrnic pro závodění pro sezónu 2012.
2) Disciplíny závodu:
sjezd s vloženou střelbou, slalom, sprint,
3) Podmínky účasti a věkové kategorie:
Závod je mezinárodní a otevřený. 
Žactvo  (bez rozdílu pohlaví) 1998 a mladší V posádce může startovat jeden závodník starší o jeden rok
Junioři / juniorky 1994 – 97
Dospělí  (ženy / muži) 1993 a starší
Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké
4) Pořad závodu a popisy tratí:
pátek    27. 04. 2012:   22:00 – porada rozhodčích
sobota  28. 04. 2012: 
 8:00 porada vedoucích výprav
 8:30 výklad trati slalomu, sprintu
1) slalom: brankový na náhoně - 300 m
9:30 start 1.lodi 1.kola mužů. Další kategorie a 2.kolo vždy po dojezdu.)
2) Sprint: přímý úsek náhonu řeky Svratky  - 300 m
14:00 start 1.lodi 1.kola mužů.
3) Doprovodný volný program:    
17:00  Střelecká soutěž 
20:00 porada rozhodčích
neděle 29. 04. 2012:
 8:00 porada vedoucích výprav
 8:15 odjezd rozhodčích na střelnici
4) sjezd: start žáků na náhoně pod Rajhradským mlýnem, 
cíl u Vojkovic 
žactvo: Rajhradský náhon – Rajhrad - Vojkovice 6 km
 8:30 výklad tratě žáci
 9:00 start 1.žákovské lodě ve sjezdu
 
Start junioři, juniorky a dospělí na řece Svratce nad Raj-hradským jezem. Start proti proudu řeky Svratky cca 1,5 km u bójky otočka a pak zpět a vjezd do Rajhrad-ského náhonu, přenos okolo mlýna a dále jako žáci.
9:00 Výklad trati dospělí a junioři a juniorky
9:30 start 1 lodě 
12:30 předpokládané zveřejnění výsledků + čas na protesty
13:00 předpokládané vyhlášení výsledků
 
5) Ceny:
Závodníci  budou odměněni diplomem a cenami
Účastníci SVoČRu získávají body do Českého poháru sezóny 2012.
6) Protesty:
se přijímají do 20 min. po zveřejnění výsledků disciplín u hlavního rozhodčího s vkladem 100,- Kč.
7) Bezpečnostní předpisy:
podle platných pravidel a směrnic.
Pro sjezd a slalom povinně posádky pramic vybavit helmami. Pořadatelé upozorňují na nutnost označení lodí majitelem a vyvazovacího lana. 
8) Ostatní:  
Propozice byly schváleny RP dne 14.1.2012.
V prostoru kempu je k dispozici pouze užitková voda.
Hudební nástroje a dobrá nálada jsou vítány. 
Prosíme o pomoc při převozu a odvozu lodí do místa startu disciplíny pro hladký a rychlý průběh.
Pořadatel prosí všechny účastníky závodu a dodržování pokynů organizátorů, především v rámci ochrany přírody, nepoškozování majetku a vstupů na pozemky zahrádek v blízkosti trati slalomu a o ohleduplnost ke všem přítom-ným. Děkujeme.  
 
Rajhrad 22. 1. 2012 Klub vodáků V.O.R. Rajhrad