Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Závody

1. ČP Sandberk

Přiložené dokumenty:

 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 
1.  Název závodu:   Labe – Kolín  2012
1. závod Českého poháru SVoČR pevných lodí r. 2012  jako přebor           Středočeského, Jihočeského kraje a kraje Vysočina
Závod je mezinárodní
2. Pořadatel: Svaz vodáků ČR, o. s. 
technické provedení: 072 KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK
 
3. Datum konání závodu:
14.-15.DUBNA  2012 
 
4. Místo závodu:
řeka Labe a jezero Sandberk u Kolína
 
5. Funkcionáři závodu:
stavitel tratí:                     Jiří Bárta
technické zabezpečení: Jiří Pokorný
hospodářka:                     Lenka Hošková
Jury závodu:   Ředitel závodu:          Jiří Pilc 
                    Hlavní rozhodčí:         Jitka Müllerová
                    Zástupce SvoČRu:     Zdeněk Zich
 
6. Přihlášky:
do věkových kategorií + rozhodčí do 06. 04. 2012 na adresu: Pavel Šrámek, Březinova 971, 280 02 Kolín 2 , tel: 607 142 854 , nejlépe na email : sandberk@email.cz.
Dodatečné přihlášky budou přijímány pouze za dvojnásobný vklad.
 
7. Startovné:
150,-Kč za posádku SvoČRu (tj 50,-Kč za každou disciplínu závodu), ostatní dvojnásobek. Startovné požadujeme uhradit při prezentaci.
 
8. Prezentace:
13.4. 2012 od 19 hod. do 21 hod. v klubovně loděnice
Pro započítávání do Českého poháru je nutný platný průkaz SvoČRu.
Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 100,- Kč.
 
9. Ubytování a stravování:
Omezený počet účastníků závodu lze ubytovat v budově loděnice. Cena lůžka na pokoji je 100Kč/noc. Nutno zajistit  včas na tel. Čísle 728 94 44 00. Ostatní ve vlastních stanech v areálu loděnice. 
Cena ubytování za osobu ve stanu 100 Kč za 2 noci.
Stravování: vlastní – + v klubovně je možnost zakoupení občerstvení. 
 
10. Doprava:
na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČRu.
 
11. Informační služba:
viz bod 6. 
 
12. Zvláštní ustanovení:
Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn.
Do prostoru loděnice mají psi vstup zakázán.
 
B.  TECHNICKÁ USTANOVENÍ
 
1. Závodní řád:
Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČRu pro pevné lodě platných od 01. 02. 2007 a směrnic pro závodění pro sezónu 2012.
Disciplíny závodu: sjezd s vloženou střelbou, slalom, sprint.
 
2. Podmínky účasti a věkové kategorie:
Závod je otevřený.
Žactvo  (bez rozdílu pohlaví) 1998 a mladší V posádce může startovat jeden závodník starší o jeden rok
Junioři / juniorky 1994 – 97
Dospělí  (ženy / muži) 1993 a starší
Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké
 
3. Pořad závodu a popisy tratí:
pátek 13.4.: 
                        19:00 – 21:00 h - prezentace
           21:00 h – porada vedoucích a rozhodčích
sobota 15.4.: 
           09:30 h - zahájení
           10:00 h - slalom- jezero malý Sandberk: start 1. kola
                         14:30 h - sprint- jezero velký Sandberk: start 1. kola
            21:00 h - porada vedoucích a rozhodčích
neděle 16.4.:
                 sjezd: řeka Labe a jezero Sandberk (obtížnost ZWA –ZWC)
    žactvo 6 km, ostatní 10km
  09:00 - výklad tratě
  09:30 - start 1.lodě
 
4. Ceny:
Závodníci na 1. - 3. místě budou odměněni diplomem a drobnými 
cenami.
Účastníci SVoČRu získávají body do Českého poháru sezóny 2012.
 
5. Bezpečnostní předpisy:
podle platných pravidel a směrnic. Pořadatelé upo-zorňují na nutnost přileb při slalomu, označení lodí majitelem a nutnost vyvazovacího lana (podle plavebního řádu).Doporučuje se,aby každý závodník měl plovací vestu (u neplnoletých povinná).
 
6. Protesty:
se přijímají do 20 min. po zveřejnění výsledků disciplín u hlavního rozhodčího s vkladem 100,- Kč.
 
7. Ostatní:
Propozice byly schváleny radou pramic 14.1.2012.
 
 
                                                          Jiří Pilc
                                                          ředitel závodu
 
 
                                                           Pavel Šrámek
                                                           předseda klubu KVS Sandberk